Gói thiết kế của Nice World

Gói xin phép xây dựng

60.000đ/m2

ĐỐI VỚI:

– Công trình hai mặt tiền cộng thêm: 20.000/m²

– Công trình ở khu vực HCM cộng thêm: 30.000/m²

HỒ SƠ XPXD

• Hồ sơ bản vẽ xin phép xây dựng (kiến trúc cơ sở)

• Hồ sơ năng lực đơn vị thiết kế

Ý TƯỞNG

• NiceWorld đưa ra ý tưởng và điều chỉnh 1 lần.

Gói ý tưởng

100.000đ/m2

ĐỐI VỚI:

– Công trình hai mặt tiền cộng thêm: 20.000/m²

– Công trình ở khu vực HCM cộng thêm: 30.000/m²

– Đối với quy mô trên 200m2 thiết kế: Giảm 10%/Đơn giá tiêu chuẩn

– Đối với quy mô trên 300m2 thiết kế: Giảm 20%/Đơn giá tiêu chuẩn

BAO GỒM GÓI XIN PHÉP XÂY DỰNG + HỒ SƠ KIẾN TRÚC + HỈNH ẢNH 3D NGOÀI THẤT:

– Triển khai chi tiết phần kiến trúc dùng để thi công xây dựng, đầy đủ kích thước chi tiết trong phần kiến trúc, thống kê gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh… (khoảng 30 đến 40 bản vẽ).

– Hình ảnh 3D thể hiện ngoại thất công trình.

Ý TƯỞNG:

– NiceWorld đưa ra ý tưởng và điều chỉnh 2 lần.

Gói tiết kiệm

150.000đ/m2

ĐỐI VỚI:

– Công trình hai mặt tiền cộng thêm: 20.000/m²

– Công trình cổ điển: 50.000/m² – 100.000/m²

– Công trình ở khu vực HCM cộng thêm: 30.000/m²

– Đối với quy mô trên 200m2 thiết kế: Giảm 10%/Đơn giá tiêu chuẩn

– Đối với quy mô trên 300m2 thiết kế: Giảm 20%/Đơn giá tiêu chuẩn

BAO GỒM GÓI Ý TƯỞNG + HỒ SƠ KẾT CẤU + HỒ SƠ M&E: 

– Tính toán kết cấu theo đúng bản vẽ kiến trúc, thống kê đầy đủ cấu kiện khối lượng sắt thép, chi tiết kết cấu công trình… (khoảng 30 đến 40 bản vẽ). 

– Hồ sơ chi tiết và thống kê chi tiết trang thiết bị công trình: thiết bị điện, thiết bị điện nhẹ, hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống cấp thoát nước…( khoảng 20 đến 30 bảng vẽ).

Ý TƯỞNG:

– NiceWorld đưa ra ý tưởng và điều chỉnh đến khi chốt phương án thiết kế cuối cùng trên cùng một đề bài thiết kế.

Gói thông dụng

200.000đ/m2

ĐỐI VỚI:

– Công trình hai mặt tiền cộng thêm: 50.000/m²

– Công trình cổ điển cộng thêm: 50.000/m² – 100.000/m²

– Công trình ở khu vực HCM cộng thêm: 50.000/m²

– Công trình biệt thự cộng thêm: 100.000/m²

– Đối với quy mô trên 200m2 thiết kế: Giảm 10%/Đơn giá tiêu chuẩn

– Đối với quy mô trên 300m2 thiết kế: Giảm 15%/Đơn giá tiêu chuẩn

BAO GỒM GÓI TIẾT KIỆM + HÌNH ẢNH 3D NỘI THẤT

– Hình ảnh 3D các không gian chính của ngồi nhà (chỉ thiết kế một lần không chỉnh sửa), phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ master, phòng vệ sinh chính (khoảng từ 15 đến 20 hình).

Ý TƯỞNG:

– NiceWorld đưa ra ý tưởng và điều chỉnh đến khi chốt phương án thiết kế cuối cùng trên cùng một đề bài thiết kế.

Gói nội thất

200.000đ/m2

ĐỐI VỚI:

– Công trình cổ điển cộng thêm: 50.000/m² – 100.000/m²

– Công trình ở khu vực HCM cộng thêm: 50.000/m²

– Biệt thự cộng thêm: 100.000/m²

– Đối với quy mô trên 200m2 thiết kế: Giảm 10%/Đơn giá tiêu chuẩn

– Đối với quy mô trên 300m2 thiết kế: Giảm 20%/Đơn giá tiêu chuẩn

BAO GỒM:

– Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết
– Hình ảnh 3d mô phỏng thiết kế nội thất (30-50 hình ảnh xuất một lần không điều chỉnh)

Ý TƯỞNG:

– NiceWorld đưa ra ý tưởng và điều chỉnh đến khi chốt phương án thiết kế cuối cùng trên cùng một đề bài thiết kế.

Gói cao cấp

380.000đ/m2

BAO GỒM GÓI THÔNG DỤNG +

GÓI THIẾT KẾ NỘI THẤT

• Thiết kế nội thất toàn bộ không gian trong ngôi nhà theo yêu cầu của chủ đầu tư, triển khai chi tiết nội thất, thống kê thiết bị và nội thất, dự toán chi phí thi công (khoảng 30 đến 50 bảng vẽ).

Thiết kế sân vườn

70.000đ/m2

ĐỐI VỚI:

– Đối với quy mô trên 100m2 thiết kế: Giảm 20.000/m²

– Đối với quy mô trên 200m2 thiết kế: Giảm 30.000/m²

BAO GỒM HỒ SƠ KIẾN TRÚC + HỒ SƠ KẾT CẤU + HỒ SƠ M&E:

– Triển khai chi tiết kiến trúc sân vườn

– Triển khai chi tiết kết cấu

– Triển khai chi tiết điện nước

Ý TƯỞNG:

– NiceWorld đưa ra ý tưởng và điều chỉnh đến khi chốt phương án thiết kế cuối cùng trên cùng một đề bài thiết kế.

Form trang báo giá