CĂN HỘ FPT PLAZA 2 – CĂN 13 2PN 71.6M2-ANH ĐẠT
CĂN HỘ FPT PLAZA 2 – 2 PHÒNG NGỦ 68.6M2 – CHỊ LAN
CĂN HỘ FPT PLAZA 2 – 3 PHÒNG NGỦ 78,6M2 – ANH NHÂN
CĂN HỘ FPT PLAZA 2 – CĂN11 2 PHÒNG NGỦ 76M2 – CHỊ HÀ
CĂN HỘ FPT PLAZA2 – CĂN16 – 2 PHÒNG NGỦ 68.6M2 – CHỊ TÍNH
CĂN HỘ FPT PALAZA2, 2 PHÒNG NGỦ 55,7M2 – CHỊ LINH
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2 CĂN 28 – 68.6M2
CHUNG CƯ FPT PLAZA2- CĂN HỘ 30-2PN-68M2
CHUNG CƯ HAGL-CĂN HỘ 2PN 90M2 (ANH THÁI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 3PN-76M2 B614 (ANH PHILIP)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN 68m2 C1309 (ANH LỊCH)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN 68M2 B1003 (CHỊ MÂY)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN 68m2-ANH NAM
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN- B1107 68m2 (ANH PHÚC)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN- 68m2 (ANH HẢI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN 78m2 – B505 (ANH HOÀNG)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN-ANH VIỆT
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 1PN-ANH ĐẤU
CHUNG CƯ FPT PLAZA1-CĂN HỘ 2PN-A604-ANH QUÂN
FPT PLAZA-2 CĂN HỘ SỐ 25 -2PN (68M2) CHỊ TÌNH
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2 – CĂN HỘ 2PN- 30 (Anh Huy)
CHUNG CƯ  FPT PLAZA 1 – CĂN 2PN- A1004 (Chị Tiên)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ  2PN – C1411 (Anh Thành)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN – C12B08 (Anh Bộ)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ  2PN – C12A08 (Chị Thành)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2 – CĂN HỘ SỐ 06-2PN – TẦNG 12 (Anh Đấu) 78.6 M2
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN – C309 (ANH KHỞI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA1 – CĂN 2 PN C1406  (ANH QUANG)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN –  A1411 (Anh Tài)
CHUNG CƯ HÒA KHÁNH – CĂN HỘ 2PN – Chị Hoa
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 3PN – C611 (Anh Đông)
Căn Hộ Anh Khủng Long – FPT
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 3PN – A910 (Anh Giáp)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN-C1408 (CHỊ YẾN)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN-C708 (Anh Hà)
Mẫu thiết kế nội thất chung cư 2 phòng ngủ đẹp nhất 2022
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – 3PN (Anh Tùng)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 3PN – B913 (ANH NAM)
CHUNG CƯ FPT PLAZA1 -1PN – CHỊ VY
CHUNG CƯ FPT PLAZA1 – CĂN HỘ 2PN – (ANH TRUNG)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – 3PN (ANH HÙNG)
CHUNG CƯ HOÀNG ANH GIA LAI- ĐÀ NẴNG, 2PN -100m2 (ANH TÀI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN – C1114 (ANH NHẬT)
CHUNG CƯ OPAL BOULEVARD TPHCM – 2PN – 74m2 (CHỊ HÂN)
CHUNG CƯ MƯỜNG THANH – CHỊ HOÀNG