THI CÔNG NỘI THẤT CHUNG CƯ ĐÀ NẴNG – FPT PLAZA 2-CĂN HỘ 2PN 70.8m2 – 19.05 (CHỊ TRANG)
C21 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C30 (mẫu 4) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2-CĂN HỘ P2-11.03 – 2PN 70,8M2 (CHỊ NGỌC YẾN)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2-CĂN HỘ P2-12B17 – 2PN 70,8M2 (ANH MINH THÀNH)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2-CĂN HỘ 23.05 – 2PN 70,8M2  (CHỊ PHƯƠNG THẢO)
C20 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C07 (mẫu 2) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C06 (mẫu 3) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C06 (mẫu 2) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C06 (mẫu 1) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C05 (mẫu 2) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C05 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C04 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C03 (mẫu ) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
CĂN HỘ MẪU P2-12B14- PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 01 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 03 –  PLAZA2 CHUNG CƯ PFT –  THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C30 (mẫu 3) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
CĂN HỘ CHUNG CƯ NERA GARDEN HUẾ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 14 (mẫu 2) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 27 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 08 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C19 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 18 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 01- PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 02- PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 29 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
CĂN HỘ CHUNG CƯ MONARCHY – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 08 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀ NẴNG
C 09- PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 07 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 10- PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 13 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 30- PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 06 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 11 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 25 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 15 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 28 – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
C 30 ( mẫu 2) – PLAZA 2 CHUNG CƯ FPT – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT ĐÀ NẴNG
CHUNG CƯ HAGL-CĂN HỘ 2PN 90M2 (ANH THÁI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 3PN-76M2 B614 (ANH PHILIP)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN 68m2 C1309 (ANH LỊCH)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN 68M2 B1003 (CHỊ MÂY)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN 68m2-ANH NAM
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN- B1107 68m2 (ANH PHÚC)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN- 68m2 (ANH HẢI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN 78m2 – B505 (ANH HOÀNG)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN-ANH VIỆT
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 1PN-ANH ĐẤU
CHUNG CƯ FPT PLAZA1-CĂN HỘ 2PN-A604-ANH QUÂN
FPT PLAZA-2 CĂN HỘ SỐ 25 -2PN (68M2) CHỊ TÌNH
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2 – CĂN HỘ 2PN- 30 (ANH HUY)
CHUNG CƯ  FPT PLAZA 1 – CĂN 2PN- A1004 (CHỊ TIÊN)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ  2PN – C1411 (ANH THÀNH)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN – C12B08 (ANH BỘ)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ  2PN – C12A08 (CHỊ THÀNH)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 2 – CĂN HỘ SỐ 06-2PN – TẦNG 12 (Anh Đấu) 78.6 M2
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN – C309 (ANH KHỞI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA1 – CĂN 2 PN C1406  (ANH QUANG)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 2PN –  A1411 (ANH TÀI)
CHUNG CƯ HÒA KHÁNH – CĂN HỘ 2PN – CHỊ HOA
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 3PN – C611 (ANH ĐÔNG)
CĂN HỘ ANH KHỦNG LONG – FPT
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 3PN – A910 (Anh Giáp)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN-C1408 (CHỊ YẾN)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN-C708 (Anh Hà)
MẪU THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ 2PN  ĐẸP NHẤT 2022
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – 3PN (Anh Tùng)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – CĂN HỘ 3PN – B913 (ANH NAM)
CHUNG CƯ FPT PLAZA1 -1PN – CHỊ VY
CHUNG CƯ FPT PLAZA1 – CĂN HỘ 2PN – (ANH TRUNG)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1 – 3PN (ANH HÙNG)
CHUNG CƯ HOÀNG ANH GIA LAI- ĐÀ NẴNG, 2PN -100m2 (ANH TÀI)
CHUNG CƯ FPT PLAZA 1-CĂN HỘ 2PN – C1114 (ANH NHẬT)
CHUNG CƯ OPAL BOULEVARD TPHCM – 2PN – 74m2 (CHỊ HÂN)
CHUNG CƯ MƯỜNG THANH – CHỊ HOÀNG