Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Phan Phương - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Bình
Vị trí : Hòa Xuân -TP. Đà Nẵng
Diện tích : 300 m2
Chi phí : 400 Triệu