Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Phan Phương
Chủ đầu tư : A.Bình
Vị trí : Hòa Xuân -TP. Đà Nẵng
Diện tích : 300m2
Chi phí : 400.000.000

Trả lời