Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Tống Phương Tùng - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Thắng
Vị trí : TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Diện tích : 68 m2 đất, 100m2 sử dụng
Chi phí : 800 triệu