Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Phạm Ngọc Hiếu + Phan Phương
Chủ đầu tư : Hệ thống áo cưới wedding Hongkong
Vị trí : Hàm Nghi Đà Nẵng
Diện tích : 400 m2
Chi phí : 3 tỷ