Thông tin dự án

Phòng bếp-ăn

Phòng khách

Phòng sinh hoạt chung

Phòng ngủ 1 – tầng 1

Phòng ngủ 2 – tầng 1

Phòng ngủ 3 – tầng 2

Phòng ngủ 4 – tầng 2

WC