Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms.Mến
Chủ đầu tư : A.Khởi
Vị trí : Căn hộ FPT Plaza 1
Quy mô : 68m2
Chi phí : 120.000.000