Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phan Thị Phương
Chủ đầu tư : Chị Hiền
Vị trí : Đằng Nẵng
Phối cảnh đứng
Phòng khách
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng bếp
wc tầng 1
Phòng ngủ master tầng 2
Phòng ngủ master tầng 2
Phòng ngủ master tầng 2
Phòng ngủ master tầng 2
Phòng ngủ master tầng 2
wc tầng 2
Phòng ngủ 1 tầng 2
Phòng ngủ 1 tầng 2
Phòng ngủ 1 tầng 2
Phòng ngủ 1 tầng 2
wc tầng 2
Phòng ngủ 2 tầng 2
Phòng ngủ 2 tầng 2
Khu sinh hoạt chung tầng 2
Khu sinh hoạt chung tầng 2
Khu sinh hoạt chung tầng 2
Khu sinh hoạt chung tầng 2
Khu sinh hoạt chung tầng 2
Khu sinh hoạt chung tầng 2
Khu sinh hoạt chung tầng 2
khu giặt – phơi tầng 2
khu giặt – phơi tầng 2
khu giặt – phơi tầng 2
khu giặt – phơi tầng 2