Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Phạm Ngọc Hiếu + Tống Phương Tùng
Chủ đầu tư : Anh Mạnh
Vị trí : TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh
Diện tích : 2500