/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

KTS.Huỳnh Trương Thành - Niceworld

Chủ đầu tư:

Chị Loan

Vị trí:

Đồng Nai

Diện tích đất:

10*22m

Diện tích xây dựng:

660m2

Chi phí:

3 tỷ 130

Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh lối đi phụ
Phối cảnh trước sân
Phối cảnh trên xuống
Phối cảnh trên xuống

Đánh giá của bạn