Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Mr. Phạm Ngọc Hiếu-NiceWorld
Chủ đầu tư : Anh Kiệt
Vị trí : Bến Tre