Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Tống Phương Tùng
Chủ đầu tư : A.Duy
Vị trí : Gia Kiệm-Đồng Nai
Quy mô : 215m2