Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Tống Phương Tùng - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Duy
Vị trí : Gia Kiệm - Đồng Nai
Diện tích : 215 m2