/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

kts : Nguyễn Thị Lương

Chủ đầu tư:

Anh Nguyễn Đức Quang

Vị trí:

Đồng Nai

Diện tích đất:

6,5x9m

Diện tích xây dựng:

117m2

Chi phí:

Phòng khách bếp
Mặt tầng 2
Mặt tầng 3
Mặt tầng 2
Mặt tầng 3

 

Phòng khách – bếp
Phòng khách – bếp
Phòng khách – bếp

 

Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2

 

Phòng ngủ 3
Phòng ngủ 4

 

Phòng thờ
Phòng giặt – phơi
Phòng giặt – phơi

 

Đánh giá của bạn