Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Nguyễn Thị Lương
Chủ đầu tư : Anh Nguyễn Đức Quang
Vị trí : Đồng Nai
Quy mô : 6.5 x 9m
Phòng khách bếp
Mặt tầng 2
Mặt tầng 3
Mặt tầng 2
Mặt tầng 3

 

Phòng khách – bếp
Phòng khách – bếp
Phòng khách – bếp

 

Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2

 

Phòng ngủ 3
Phòng ngủ 4

 

Phòng thờ
Phòng giặt – phơi
Phòng giặt – phơi