/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Nice World

Chủ đầu tư:

Anh Khủng Long FPT

Vị trí:

Căn Hộ FPT

Diện tích đất:

9,8x7m

Diện tích xây dựng:

68m2

Chi phí:

Đánh giá của bạn