Thông tin dự án

Phòng Khách

Phòng Bếp

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3

WC