Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Niceworld Group
Chủ đầu tư : Chị Hoàng
Vị trí : TP. Đà Nẵng