Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts: Nguyễn Bình Nguyên
Chủ đầu tư : Anh Bộ
Vị trí : Căn Hộ FPT PLAZA 1 Đà Nẵng
Quy mô : 69m2
Chi phí : 100.000.000
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2