Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts: Nguyễn Bình Nguyên
Chủ đầu tư : Anh Thành
Vị trí : Căn Hộ FPT PLAZA 1 Đà Nẵng
Quy mô : 69m2
Chi phí : 100.000.000
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng ngủ
Phòng ngủ
Phòng ngủ
wc
wc
wc
Giặt phơi
Giặt phơi
Hành lang