Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Phan Phương
Chủ đầu tư : A.Tài
Vị trí : Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai- Đà Nẵng
Quy mô : 100m2
Chi phí : 300 triệu