Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Phan Phương
Chủ đầu tư : A.Tài
Vị trí : Căn hộ Hoàng Anh Gia Lai- Đà Nẵng
Diện tích : 100m2

Trả lời