Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Mr. Bình Nguyên - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Hoàng
Vị trí : Chung cư FPT PLAZA 1 - Đà Nẵng
Quy mô : 78m2
Chi phí : 250.000.000