Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Nice world - kts Phạm Thị Thương Mến : kts Chủ Trì : Phạm Ngọc Hiếu
Vị trí : Căn Hộ FPT PLAZA 2 Đà Nẵng
Quy mô : 68.6m2

Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách và bếp
Bếp
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2

 

Phòng ngủ 2

PHẦN BÁO GIÁ NỘI THẤT:

PHỤ KIỆN ĐỀ XUẤT: