Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phạm Thị Thương Mến - Nice World
Vị trí : FPT PLAZA 2 - Đà Nẵng
Quy mô : 68m2

   

PHẦN BÁO GIÁ NỘI THẤT