Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phan Phương - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Ích
Vị trí : Đà Nẵng