Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phan Phương - Nice World
Chủ đầu tư : Chị Thanh
Vị trí : Đà Lạt