Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Nice World
Chủ đầu tư : Anh Hoàng
Phòng khách
Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3

Phòng đọc sách

WC