/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Nice World

Chủ đầu tư:

Anh Hoàng

Vị trí:

Diện tích đất:

9,9x7,8m

Diện tích xây dựng:

76m2

Chi phí:

Phòng khách
Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3

Phòng đọc sách

WC

Đánh giá của bạn