/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

kts. Huỳnh Trương Thành

Chủ đầu tư:

Chị Nga

Vị trí:

Đà Nẵng

Diện tích đất:

15x25M

Diện tích xây dựng:

Chi phí:

Đánh giá của bạn