Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Tống Phương Tùng - Nice World
Chủ đầu tư : Vũ Duy Phúc
Vị trí : Gia Kiệm - Đồng Nai
Diện tích : 4x19 - 2 tầng
Chi phí : 760.000.000