Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phan Phương - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Huân
Vị trí : Đồng Hới - Quảng Bình