Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Mr. Tống Phương Tùng-NiceWorld
Chủ đầu tư : Anh Hưng
Vị trí : Đồng Nai
Quy mô : 180M2
Chi phí : 2 TỶ