/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Mr. Tống Phương Tùng-NiceWorld

Chủ đầu tư:

Anh Lằm Vĩnh Phu

Vị trí:

Đồng Nai

Diện tích đất:

7,6x9,8m

Diện tích xây dựng:

111.38m2

Chi phí:

Đánh giá của bạn