Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Tống Phương Tùng
Chủ đầu tư : Anh Liêm
Vị trí : Đồng Nai
Quy mô : 155m2
Phối cảnh chính
Phối cảnh mặt đứng

fPhối cảnh mặt bên

Phói cảnh mặt đứng
Phối cảnh trên xuống
Mặt bằng