/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

kts : Tống Phương Tùng

Chủ đầu tư:

Anh Liêm

Vị trí:

Đồng Nai

Diện tích đất:

4x21,5m và 4,9x10,1m

Diện tích xây dựng:

155m2

Chi phí:

Phối cảnh chính
Phối cảnh mặt đứng

fPhối cảnh mặt bên

Phói cảnh mặt đứng
Phối cảnh trên xuống
Mặt bằng

Đánh giá của bạn