Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Nguyễn Thị Lương
Vị trí : Long An
Phối cảnh chính diện
Phối cảnh chính diện
Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh trên xuống
Mặt bằng
Phòng khách – bếp
Phòng khách – bếp
Phòng khách – bếp
Phòng khách
Phòng bếp

 

wc chung
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
wc Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 3
Phòng ngủ 3