/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Mr. Tống Phương Tùng-NiceWorld

Chủ đầu tư:

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Vị trí:

Đồng Nai

Diện tích đất:

5x24m

Diện tích xây dựng:

120m2

Chi phí:

Đánh giá của bạn