/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

kts. Huỳnh Trương Thành

Chủ đầu tư:

Chị My

Vị trí:

ĐỒNG NAI

Diện tích đất:

7m x 20m

Diện tích xây dựng:

Chi phí:

Đánh giá của bạn