Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Phạm Ngọc Hiếu
Chủ đầu tư : Chú Lý
Vị trí : Hòa Xuân - Đà Nẵng
Chi phí : 300 triệu