Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Mr. Tống Phương Tùng - NICE WORLD
Chủ đầu tư : Anh Nam
Vị trí : Đà Nẵng
Quy mô : 180M2