/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Ms Phạm Thị Thương Mến - Nice World

Chủ đầu tư:

Anh Làu Tắc Hôn

Vị trí:

Đồng Nai

Diện tích đất:

Diện tích xây dựng:

Chi phí:

Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh đứng
Phối cảnh trên xuống
Phòng khách
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2
wc
wc

Đánh giá của bạn