Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phạm Thị Thương Mến - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Làu Tắc Hôn
Vị trí : Đồng Nai
Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh đứng
Phối cảnh trên xuống
Phòng khách
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng bếp
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2
wc
wc