/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

KTS. Tống Phương Tùng ( ngoại thất) - KTS. Phạm Thị Thương Mến ( nội thất) - Niceworld

Chủ đầu tư:

Anh Quang

Vị trí:

Bình Dương

Diện tích đất:

18.3x9.5m

Diện tích xây dựng:

1042m2

Chi phí:

Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh dưới lên
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh trên xuống
Phối cảnh trên xuống
Phối cảnh trên xuống
Mặt bằng tầng 1
Mặt bằng tầng 3
Mặt bằng tầng 4
Mặt bằng tầng 5
Shop tổng hợp ( tầng 1)
Shop tổng hợp ( tầng 1)
Shop tổng hợp ( tầng 1)
Shop tổng hợp ( tầng 1)
Shop tổng hợp ( tầng 1)
Shop tổng hợp ( tầng 1)
Shop tổng hợp ( tầng 1)
Shop tổng hợp ( tầng 1)

Phòng khách + bếp ( tầng 3)
Phòng khách + bàn ăn ( tầng 3)
Phòng khách + bếp ( tầng 3)
Phòng bếp + bàn ăn ( tầng 3)
Phòng bếp + bàn ăn ( tầng 3)
Phòng bếp + bàn ăn ( tầng 3)
Phòng ngủ 1( tầng 3)
Phòng ngủ 1( tầng 3)
Phòng ngủ 1( tầng 3)
Phòng ngủ 1( tầng 3)
Phòng wc 1( tầng 3)
Phòng ngủ 2 ( tầng 3)
Phòng ngủ 2 ( tầng 3)
Phòng ngủ 2 ( tầng 3)
Phòng wc 2 ( tầng 3)
Phòng ngủ 3 ( tầng 3)
Phòng ngủ 3 ( tầng 3)
Phòng ngủ 3 ( tầng 3)
Phòng wc 3 ( tầng 3)
Phòng khách (tầng 4)
Phòng khách (tầng 4)
Phòng khách (tầng 4)
Phòng khách (tầng 4)
Phòng khách (tầng 4) 

Phòng bếp (tầng 4)

Phòng bếp + bàn ăn (tầng 4)

Bàn ăn + tủ dép (tầng 4)

Phòng khách + bếp (tầng 4)

Tủ giày dép (tầng 4)

BẠN THÍCH THIẾT KẾ NÀY CỦA NICEWORLD ? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY!

Form Liên Hệ TVTK
Phòng ngủ 1 ( phương án 1) (tầng 4)
Phòng ngủ 1 ( phương án 1) (tầng 4)
Phòng ngủ 1 ( phương án 1) (tầng 4)
Phòng ngủ 1 ( phương án 1) (tầng 4)
Phòng wc (tầng 4)
Phòng ngủ 1 ( phương án 2) (tầng 4)
Phòng ngủ 1 ( phương án 2) (tầng 4)
Phòng ngủ 1 ( phương án 2) (tầng 4)
Phòng ngủ 1( phương án 2) (tầng 4)
Phòng ngủ 2 (tầng 4)
Phòng ngủ 2 (tầng 4)
Phòng ngủ 2 (tầng 4)
Phòng wc (tầng 4)
Phòng ngủ master (tầng 4)
Phòng ngủ master (tầng 4)
Phòng ngủ master (tầng 4)
Phòng ngủ master (tầng 4)
Phòng ngủ master (tầng 4)
Phòng wc (tầng 4)
Phòng wc (tầng 4)
Phòng ngủ 1 (tầng 5)
Phòng ngủ 1 (tầng 5)

Đánh giá của bạn