Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Trương Thành - Nice World
Chủ đầu tư : Chị Lan Anh
Vị trí : Quy Nhơn