/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

Trương Thành - Nice World

Chủ đầu tư:

Chị Lan Anh

Vị trí:

Quy Nhơn

Diện tích đất:

5,9x10,5m

Diện tích xây dựng:

124m2

Chi phí:

Đánh giá của bạn