Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Tống Phương Tùng
Chủ đầu tư : Anh Tuấn
Vị trí : Đồng Nai
Quy mô : 10.5 x 5.6m

 

Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh dưới lên
Phối cảnh trên xuống
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng khách
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 2

wc