Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Tống Phương Tùng
Chủ đầu tư : Anh Giang
Vị trí : Đồng Nai
Quy mô : 15 x 5m
Chi phí : 1 tỷ

 

Phối cảnh đứng
Phối cảnh mặt bên
Phối cảnh mặt đứng chính
Phối cảnh góc
Phối cảnh trên xuống
Phối cảnh trên xuống
Mặt bằng tầng 1
Mặt bằng tầng 2
Mặt bằng mái