Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Mr. Bình Nguyên
Chủ đầu tư : Anh Thắng
Vị trí : Hạ Long
Quy mô : 123m2
Chi phí : 1tỷ4 (trọn gói)