Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Mr Bình Nguyên
Chủ đầu tư : Chị Phương Thu
Vị trí : Đồng Nai
Quy mô : 218m2