Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Tống Phương Tùng
Chủ đầu tư : A.Trí
Vị trí : Hòa Xuân- Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Quy mô : 160m2