Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Tống Phương Tùng - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Trí
Vị trí : Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Diện tích : 160 m2