Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms. Phan Phương - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Trung
Vị trí : Vĩnh Phúc
Quy mô : 256m2