Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Tống Phương Tùng
Chủ đầu tư : Chị Nguyễn Thị Thanh
Vị trí : Xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai
Quy mô : 5 x 20.5m

 

Phối cảnh chính diện
Mặt bằng
Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc bên
Phối cảnh góc bên
Phối cảnh góc bên
Phối cảnh góc trên xuống
Phối cảnh chính diện tầng 1,2
Phối cảnh chính diện tầng 3
Phối cảnh cầu thang
Phối cảnh chính trên xuống
Phối cảnh chính trên xuống
Phối cảnh chính trên xuống