/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

kts : Tống Phương Tùng

Chủ đầu tư:

Chị Nguyễn Thị Thanh

Vị trí:

Xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai

Diện tích đất:

5x20,5m

Diện tích xây dựng:

5 x 20.5m2

Chi phí:

 

Phối cảnh chính diện
Mặt bằng
Phối cảnh chính diện
Phối cảnh góc bên
Phối cảnh góc bên
Phối cảnh góc bên
Phối cảnh góc trên xuống
Phối cảnh chính diện tầng 1,2
Phối cảnh chính diện tầng 3
Phối cảnh cầu thang
Phối cảnh chính trên xuống
Phối cảnh chính trên xuống
Phối cảnh chính trên xuống

Đánh giá của bạn