Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Ms Phan Phương - Nice World
Chủ đầu tư : Anh Kỳ
Vị trí : Quảng Nam