Thông tin dự án

Kiến trúc sư : Tống Phương Tùng - Nice World
Chủ đầu tư : Chị Diệu
Vị trí : Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam