Thông tin dự án

Kiến trúc sư: Phan Phương
Chủ đầu tư : A.Hùng
Vị trí : Căn hộ FPT
Quy mô : 80m2
Chi phí : 150 triệu