/
niceworld
/

Thông tin dự án

Kiến trúc sư:

kts : Nguyễn Thị Lương

Chủ đầu tư:

Vị trí:

Đà Nẵng

Diện tích đất:

13,5x14m

Diện tích xây dựng:

14 x 13.5m

Chi phí:

Phối cảnh công trình
Mặt bằng
Phối cảnh bên
Phối cảnh bên
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh bên trong
Phối cảnh bên trong
Phối cảnh bên trong
Phối cảnh bên trong
Phối cảnh bên trong

Đánh giá của bạn