Thông tin dự án

Kiến trúc sư: kts : Nguyễn Thị Lương
Vị trí : Đà Nẵng
Quy mô : 14 x 13.5m
Phối cảnh công trình
Mặt bằng
Phối cảnh bên
Phối cảnh bên
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh góc
Phối cảnh bên trong 
Phối cảnh bên trong 
Phối cảnh bên trong 
Phối cảnh bên trong 
Phối cảnh bên trong